Balioak

Larramendi ikastolaren izaeran oinarrituz eta bere egitekoa betetzeko ondorengo  balioak lehenesten ditugu: 

  • Euskalduntasuna: Euskal Herriko hezkuntza eta kulturarekin konprometitutako taldea,  bertako familien eta profesionalen beharrizanak eta espektatibak kontuan izanik, eta  etengabeko hobekuntzarako estrategiak aplikatuz. 
  • Gizarte ardura: Gizartearen eraldaketa eta garapenean paper garrantzitsua  betetzen dugu. Mungia, inguruko herri eta ingurumenarekiko konpromiso sendoa. 
  • Gardentasuna: Informazio eta komunikazioan, arazoen aurrean eta kudeaketan.  
  • Erlazioak: Eragile ezberdinen arteko ulermena eta adostasuna erraztu eta  konfiantzan oinarritutako erlazioak indartzea. 
  • Errespetua: Aniztasunera irekiak, ezberdintasunen aurrean tolerantzia eta elkar  ulertzea. Denen artean, interes talde bakoitzaren barruan eta interes talde  ezberdinen artean. 
  • Parte-hartzea: Proiektu partekatua. Ikasle, guraso, langile eta hezkuntza-komunitatea  osatzen duten guztiena. Denen ekarpenak bideratuz eraikitzea. 
  • Elkarlana: Ikasle, guraso, langile eta hezkuntza-komunitatea osatzen duten guztien  artean osagarritasuna bilatuz indarrak batzea. Talde-lana eta esfortzu partekatuak  sustatzea. 
  • Profesionaltasuna: Egiten duguna era egokian eta eraginkortasunez egitea.  Etengabeko prestakuntza eta zerbitzurako jarrera. 
  • Berrikuntza: Etorkizunari aurre hartuz, bide berriak zabalduz, modu irekian,  malgutasunez, guztion artean eraikiz. 
  • Erantzukizuna: Partekatua, bakoitzak bere esparruan. Adosten ditugun helburuen  eta egiten ditugun ekintzen arteko koherentzia. Barnera eta kanpora begirako ardura  eta sinesgarritasuna.