Ikuspegia

Larramendi Ikastolaren egitekoaren erdigunea Ikasleak helduarorako eta bizitza osorako  ondo prestatzea da, beraien bizitza zentzuz eta arduraz gidatzeko eta ondo bizitzeko gai  izan daitezen. Horretarako,  

  • Bizitzaren dimentsio guztietan –pertsonala, soziala, akademikoa eta lan mundukoa eraginkortasunez eta arduraz ekiteko, ondo prestatutako eta oinarri sendoko  pertsonak hezi nahi ditugu.  
  • Pertsona osoaren garapenaren oinarriak -gizabanako, gizarte kide eta izadi kide  gisa- era orekatuan finkatu nahi ditugu.  
  • Oinarrizko zehar-konpetentziak eta diziplina-barruko konpetentziak, hau da,  bizitzarako ezinbestekoak direnak, bikaintasunez eskuratzen dituzten pertsonak nahi  ditugu. 
  • Euskal Herrian eta munduan bizitzeko euskal kulturaren eta kultura unibertsalaren  oinarriak eskuratu dituzten eta euskara ardatz duten pertsona eleaniztunak hezi nahi  ditugu. 
  • Goragoko ikasketak egiteko nahiz lanean hasteko eta bizitzan zehar etengabe  ikasteko eta prestatzeko motibazioa duten pertsonak hezi nahi ditugu.