Skip to main content

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza

Ikusten dugunak dakiguna aldatzen du. Ezagutzen dugunak ikusten duguna aldatzen du.

Etapa honetan oinarrizko gaitasunak (sozializazioa-gaitasunak, emozio-gaitasunak, hizkuntza-gaitasunak, gaitasun motorrak, zentzumen-gaitasunak, pentsatzeko gaitasuna eta autonomia) garatzeaz gain, helburu nagusia egunerokotasunean eta etorkizunean aurkitu ahal dituzten egoerei aurre egiteko ezagutzak eta konpetentziak eskuratzen dituzte. Ikasleen banakako jarraipena eta orientazioa, kotutoretza bitartez egiten da.

Integrazio-egoeretan oinarrituta, integrazio-egoeren ebazpena, elkar-lana, ikaskuntza-proiektuak, egoeren ebazpena eta oinarrizko trebetasunak garatzen dituzte.

Ikasle guztiek ezagutzaren gizartean moldatu ahal izateko konpetentzia digitalak garatzen dituzte.