Batxilergoa

Ikaskuntzaren xedea ez da ezagutza, ekintza baizik.

Etapa honetako helburu nagusiak erabaki pertsonal eta sozial egokiak hartzea eta ikaskuntza bizitza osoko prozesua dela ohartzea eta barneratzea dira. Horrela, etorkizuneko erronka pertsonal, sozial, akademiko eta lan mundukoei aurre egiteko konpetentziak garatzen dituzte. Ikasleen banakako jarraipena eta ebaluazioa kotutoretzen bitartez egiten da.